Dodano: 24 kwietnia 2022

Poniedziałek – 25 kwietnia

Konkurs szybkiego czytania dla kl. 1-3 „Językowe wygibasy”

Regulamin konkursu

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas. 1-3

2. Chętne dzieci zapisują się na konkurs w bibliotece do piątku 22 kwietnia

3. Konkurs zostanie przeprowadzony  w bibliotece (uczniowie będą poinformowani na której lekcji)

3. Uczniowie losują sobie numer wiersza i następnie starają się go przeczytać bezbłędnie w czasie nie dłuższym niż jedna minuta

4. Za bezbłędnie przeczytany wiersz w przeciągu minuty uczeń otrzymuje 10 punktów

5. Za każdy popełniony błąd w czytaniu uczeń traci 1 punkt

6. Jeżeli upłynie 1 minuta a uczeń nie przeczyta całego wiersza  otrzymuje 0 punktów

7. Uczniowie, którzy zdobyli maksymalną ilość punktów przechodzą do rundy półfinałowej, która wygląda dokładnie tak samo jak runda eliminacyjna. Punkty z dwóch rund sumują się.

8. Jeżeli runda półfinałowa nie wyłoni zwycięzców rozegrana zostanie runda finałowa na tych samych zasadach co dwie poprzednie.

Wtorek – 26 kwietnia

 Akcja „I ty możesz zostać panią bibliotekarką”

W tym dniu każdy uczeń, który odwiedzi bibliotekę będzie mógł sobie zasiąść do biurka, wcielić się w rolę p. Mirelli i wypożyczyć książkę za pomocą programu komputerowego Mol net +

Środa – 27 kwietnia

Konkurs trudnego czytania kl. 4-6 „Bitwa na teksty”

Regulamin konkursu

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas. 4-6 w dowolnej liczbie jednak nie mniejszej niż jeden uczeń z każdej klasy.

2. Chętni uczniowie zapisują się w bibliotece do wtorku 26 kwietnia

3. Uczniowie siadają w kręgu i losują między sobą , które dziecko zaczyna czytać jako pierwsze.

4. Uczniowie czytają po kolei po jednym wersie konkursowej książki

5. Każdy błąd w czytaniu lub przerwa trwająca 3 sekundy sygnalizowana jest słowem STOP przez        nauczyciela

6. Uczeń odpada z konkursu po popełnieniu przez niego 3 błędów.

7. Gdy w konkursie zostaje trzech ostatnich uczniów sędzia przerywa czytanie i rozpoczyna się runda finałowa. Każdemu uczniowi –  finaliście zerują się jego błędy.

8. Runda finałowa wygląda dokładnie tak samo jak eliminacje tylko uczniowie czytają inną książkę.

Czwartek – 28 kwietnia

Konkurs czytelniczo – multimedialny  kl. 7-8 „Ars poetica”

Regulamin konkursu

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas. 7-8 w dowolnej liczbie jednak nie mniejszej niż jeden uczeń z każdej klasy.

2. Zadaniem ucznia jest wyszukanie dowolnego wiersza Cypriana Kamila Norwida lub Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (pomocą w doborze wiersza służą poloniści i bibliotekarz) a następnie

 nagranie filmiku prezentującego ucznia czytającego wybrany wiersz

4. Filmik przesyłamy przez Teamsy do swoich nauczycieli polonistów do środy 27 kwietnia

5. Jury składające się z nauczycieli polonistów i bibliotekarza oceniać będą: interpretację głosową, przekaz artystyczny oraz wykorzystanie efektów specjalnych (strój, scenografia, podkład muzyczny, inne). Filmiki będą prezentowane w czwartek na lekcjach języka polskiego.

Piątek – 29 kwietnia

Zabawa z czytaniem na sportowo kl. 3-8 „Bezlitosne biegane dyktando”

Zasady:

1. W zabawie bierze udział dowolna liczba uczniów z kl. 3-8

2. Uczniowie dobierają się w pary i zgłaszają chęć udziału w zabawie do czwartku 28 kwietnia

3. Uczniowie zgłaszają się w dniu konkursu podczas dużej przerwy na salę gimnastyczną

4. Przebieg zabawy: w odległości kilku metrów od uczniów położona jest kartka z tekstem dyktanda; na sygnał jeden uczeń biegnie do kartki, czyta go i stara się zapamiętać jak najwięcej wyrazów, po czym biegnie do drugiego ucznia, który stara się zapisać bezbłędnie na kartce jak najwięcej wyrazów

5. Za każdy poprawnie napisany wyraz drużyna otrzymuje 2 pkt, za błąd ortograficzny lub brak litery będzie odejmowane po 1 pkt

6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: kl. 3-5 i kl. 6-8

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursach plastycznych i multimedialnych:

Konkurs plastyczny dla. kl. 1-4 „Moja ulubiona książka lub bohater literacki”

Regulamin konkursu

1. Zadaniem ucznia, grupy uczniów lub całej klasy jest opracowanie lapbooka lub książki artystycznej na temat „Moja ulubiona książka lub bohater literacki”

Lapbook – to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie to teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści.

Książka artystyczna – praca plastyczna przestrzenna, wykonana w formie książki, inspirowana dziełem literackim, wykorzystująca różnorodne techniki tworzenia z wielu rodzajów materiałów (np. papieru, drewna, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, przedmiotów gotowych, elementów pochodzących z natury i innych). Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itd.).

2. Prace oddajemy do biblioteki do piątku 29 kwietnia

Konkurs fotograficzno – multimedialny dla kl. 5-8 „Ja na okładce książki Małgorzaty Musierowicz”

Regulamin konkursu

1. Uczeń odwiedza bibliotekę i wypożycza wybraną przez siebie książkę M. Musierowicz ze specjalnie przygotowanego na to wydarzenie regału.

2. Następnie uczeń robi dwa zdjęcia swej twarzy: pierwsze rzeczywiste i drugie ucharakteryzowane na podobieństwo  twarzy dziecka znajdującego się na okładce wybranej przez siebie książki. Wszystkie elementy tła okładki powinny być jak najbardziej zbliżone do oryginału.

Chodzi o to aby jak najdokładniej oddać na zdjęciu to, co znajduje się na okładce książki (przedmioty, kolory)

3. Po wykonaniu zdjęcia uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela za pomocą narzędzia internetowego  np. Canva zamieszcza na wykonanym zdjęciu tytuł i autora książki.

4.  Prace oddajemy do biblioteki do piątku 29 kwietnia

Za udział we wszystkich konkursach uczniowie otrzymają pochwały i pozytywne oceny z języka polskiego a zwycięzcy pamiątkowe dyplomy i nagrody. Podczas Święta Biblioteki zapraszamy do magicznej strefy relaksu:)

Mirella Jura