Dodano: 23 marca 2023

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Tego dnia pierwszaki przyniosły do szkoły wykonane przez siebie prace związane z tematem wody, były to prace plastyczne, plakaty, książki z których samodzielnie odczytali informacje. Podczas zajęć dzieci obejrzały film edukacyjny oraz wykonały doświadczenia przygotowane nie tylko przez wychowawcę ale również przez jedną z uczennic, Dominikę Zając, bardzo dziękujemy.

Anita Rodak