Dodano: 9 października 2023

P.Renata Bubała i p. Agnieszka Krzywdzińska uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia pt. „Świat Karpat – kompleksowa edukacja w zakresie ochrony przyrody regionu karpackiego”, które odbyło się w dniach 26-27 września 2023. Na tym spotkaniu, nie tylko od strony merytorycznej został zaprezentowany podręcznik „Świat Karpat”, który na ponad 450 stronach zawiera treści o ekosystemach karpackich, wzbogacone o karty pracy i scenariusze zajęć, ale również praktycznej, podczas której przećwiczone zostały przez uczestników wybrane scenariusze lekcji. Szczególnie dziękujemy organizatorowi za egzemplarz podręcznika dla biblioteki szkolnej i dla uczestniczek. Na pewno będziemy z niego korzystać do przygotowania zajęć z przyrody, geografii i biologii.