Dodano: 25 lutego 2021
maskotkaBweskidmedia
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Stwórz maskotkę Beskid Media”. Celem jest wyłonienie najlepszego projektu na maskotkę, który stanie się inspiracją do powstania rzeczywistej postaci reprezentującej  firmę.
 
W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni uczniowie z danej szkoły, jak też całe placówki, zgłaszając prace wykonane grupowo – zespołowo lub klasowo. Nie ma limitów ilościowych prac nadesłanych z danej szkoły. Forma projektów jest dowolna, pozwalająca jednak na ich dostarczenie w niezmienionej formie do siedziby spółki Beskid Media przy ul. Kościuszki 115 w Kętach. Oprócz poczty tradycyjnej, można przesyłać prace elektronicznie na adres: poczta@beskidmedia.pl.
 
Szkoła, z której zostanie wyłoniony zwycięzca, otrzyma tablicę interaktywną jako nagrodę główną. Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia. Konkurs trwa od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. 
maskotkaBweskidmedia