Dodano: 6 maja 2019
sola

sola

W dniu 26 kwietnia 2019r. z inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy wsparciu Gminy Porąbka oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce odbyła się I edycja akcji „RAZEM POSPRZĄTAJMY SOŁĘ i NABRZEŻE zbiornika Czanieckiego w Porąbce”.  Akcję przeprowadzono w ramach Dnia Ziemi.
Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dzieci, młodzież, mieszkańcy, pracownicy gminy zaopatrzeni w rękawiczki, chwycili worki i ruszyli do walki ze śmieciami. Dobry przykład dali uczestnikom akcji: Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, jego zastępca Bogusław Wawak oraz ks. proboszcz Zdzisław Grochal.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom i organizatorom akcji  za pomoc i zaangażowanie!