Dodano: 23 lutego 2020

21 lutego 2020 roku w ramach wizytacji kanonicznej parafii, w naszej szkole gościł Ksiądz Biskup Piotr Greger, który przybył w towarzystwie ks. sekretarza Roberta Kasperskiego i ks. proboszcza Zdzisława Grochala. Pani Dyrektor serdecznie powitała gości  w imieniu uczniów, grona pedagogicznego, pracowników obsługi i rodziców. Podkresliła, że fundamentalne znaczenie ma wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości. Każdy młody człowiek potrzebuje miłości i akceptacji, potrzebuje czyjegoś wsparcia, także duchowego. Nauczycielom również potrzebny jest kodeks wartości, na którym mogą opierać swoje działania wychowawcze. Dlatego w tym roku, w szkole w szczególny sposób, w każdym miesiącu promowane są wśród dzieci i młodzieży wybrane wartości.

Spotkanie wzbogaciła przygotowana przez p. Dorotę i grono pedagogiczne prezentacja działań, które były i są  w szkole podejmowane w ramach wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartosci. Na scenie zaprezentowali się utalentowani artystycznie uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz sportowcy. Po części artystycznej Ksiądz Biskup, skierował swoje słowa do uczniów podkreślając, że bardzo ważna jest realizacja pasji i marzeń, ale nie osiągniemy tych celów bez rzetelnej nauki.
Na zakończenie odbyło się spotkanie z gronem pedagogicznym oraz rodzicami. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Ksiądz Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia oraz podziękował wszystkim za trud i poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.