Dodano: 30 grudnia 2018

9 października Wójt Gminy Porąbka wraz z referatem ochrony środowiska zaprosił dzieci klas 1-3 szkół podstawowych na spektakl ekologiczny „SmoG Wawelski”,  poświęcony ochronie powietrza.
Spektakl został przygotowany na podstawie krakowskiej legendy. Smok Wawelski został pokonany. Niestety Kraków, przez brak dbałości mieszkańców o czystość powietrza, palenie śmieci, zbyt dużą liczbę pojazdów w mieście, mało zieleni, nawiedził groźny potwór, tym razem  SmoG Wawelski. Sprawiło to, że król Krak musiał zmierzyć się z zagrożeniem. Na pomoc ruszył oczywiście odważny Szewczyk Dratewka. Aktorzy, zaangażowali dzieci do wspólnej zabawy, zademonstrowali najmłodszym jak segregować odpady, uświadomili im szkodliwość smogu i pokazali, jak można z nim walczyć. W każdej ze szkół posadzono drzewo w doniczce, jako jeden z wielu przykładów zwalczania smogu i dbania o czystość powietrza.