Dodano: 19 kwietnia 2023

Pan Mateusz Chmielewski – trener i edukator przedstawił nauczycielom ze szkół Gminy Porąbka możliwości platformy Skriware. Skriware to potężna baza wiedzy i kursów z zakresu druku 3D, robotyki i programowania, można tam w łatwy sposób wyszukiwać interesujące materiały do zajęć z uczniami. W czasie zajęć prowadzonych w klasie 4b widać było, że SkriLabowa lekcja angażuje wszystkich uczniów, skupia ich uwagę i pobudza kreatywność:)

Dziękujemy panu Mateuszowi za inspirujące szkolenie, które pomoże nam bardziej efektywnie korzystać ze sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.