Dodano: 28 czerwca 2018

Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie na wniosek środowisk sportowych przyznała Wójtowi Gminy Porąbka Czesławowi Bułce Ogólnopolskie Wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, rekreacje, oparte na zasadach fair play.
Wyróżnienie jest formą docenienia włożonego bezinteresownego wkładu w wychowanie młodego pokolenia, ale również aktem wychowawczym – tak zwaną asystencją, czyli stałą obecnością samorządowców wśród mieszkańców gminy – podkreśla Sekretarz Generalny KSS RP Jerzy Drynda.
Uroczystość wręczenia wyróżnienia w towarzystwie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M.Kopernika w Porąbce nastąpiło 9 czerwca 2018 roku na Jasnej Górze podczas spotkania ludzi sportu. (źródło – FB Gminy Porąbka).

Siatkarki towarzyszące Wójtowi to Justyna Sopiak, Aleksandra Majdak i Oliwia Pszczółka z trenerem p. Mirosławem Walusiakiem. BRAWO!!!