Nelson Mandela  powiedział kiedyś: Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat.

adopcja serc 

Dlaczego wspieramy program edukacyjny „Nadzieja”?

 Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia ubogiego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza, mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się językiem, kolorem skóry i kulturą, stają się sobie bliskie. Osoba, która pragnie włączyć się w program, zobowiązuje się do opłacenia kosztów edukacji dziecka przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec dziecka, aż do ukończenia szkoły. Dzieci do programu edukacyjnego przedstawiają misjonarze. Są to dzieci najbardziej potrzebujące: sieroty, dzieci, którym rodzice z powodu biedy nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji, czy nawet zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb. Misjonarze przesyłają do Sekretariatu Misyjnego informacje o dziecku wraz z jego zdjęciem. Obecnie obejmujemy opieką dzieci z misji w Nadjundi w Togo (Afryka), gdzie pracuje O. Jonasz Piotr Madej. W misyjnym programie edukacyjnym mogą wziąć udział: osoby indywidualne, rodziny, firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, kluby i stowarzyszenia lub inne instytucje i grupy osób. Roczne koszty nauki jednego dziecka są zróżnicowane w zależności od rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej dziecka. Roczny koszt edukacji dziecka to 240 złotych.

Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego