Dodano: 27 listopada 2019

W listopadzie w naszej szkole został zrealizowany projekt „Bakcyl”, przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości. To przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów z klas 7 i 8.
Podczas zajęć uczniowie mogli poznać historię pieniądza (od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego), dowiedzieć się, jak wyglądają współczesne formy płatności, jaka jest różnica między dochodami a wydatkami, a przede wszystkim, jak planować wydatki i oszczędzać pieniądze na tzw. ,,czarną godzinę”.
Spotkanie z wolontariuszami miało na celu wprowadzić uczniów w świat finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
Lekcje były prowadzone w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji Power Point.