Dodano: 11 maja 2022

W dniu 9 maja uczniowie z klasy 4 a i b udali się na wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu MEiN ,,Poznaj Polskę”. Głównymi punktami wycieczki było zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale  i Ogrodzieńcu.

         Zamek w Pieskowej Skale powstał w czasach Kazimierza Wielkiego jako  strażnica  chroniąca szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Budowla była usytuowana na skale zwanej Dorotką. Z nazwą Pieskowa Skała związana jest legenda,  zgodnie    z którą na zamku górnym, w baszcie śmierć głodową poniosła Dorotka – jedna z córek Tęczyńskich. Kochała ona lutnistę, ale nakazano jej ślub z panem na zamku – starym Zaprzańcem. Wtedy lutnista w przebraniu zakonnika wybawił ukochaną i uciekli razem, jednak radość była krótka, bowiem zostali schwytani przez ludzi pana. Młodzieniec zginął, a  Dorotkę wepchnięto do wieży zamku, by z głodu zmarła. Jej wierny piesek przynosił Dorotce odpadki rzucane mu ze stołu pana. Nie uratował swej pani, ale pamięć poczciwej psiny ostała się w nazwie skały. 

         Zamek Ogrodzieniec to największa warownia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także  jeden najpiękniejszych zamków w Polsce. Początki architektury obronnej  sięgają czasów Bolesława Krzywoustego. W czasach walk Władysława Łokietka o tron krakowski zamek został zniszczony. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki zbudował na Górze Janowskiego gotycki zamek. Warownia wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. W 1655 r. -w czasie potopu -stacjonujące tu wojska szwedzkie spowodowały pożar, który strawił znaczną część zamku. W XVIII  w. budowla znów padła ofiarą pożaru, także wznieconego przez wojska szwedzkie. Od tego czasu postępował upadek zamku.

         Ponadto uczniowie zwiedzali Grotę Łokietka. Jej nazwa nawiązuje do legendy związanej z królem Władysławem Łokietkiem, który miał się w niej schronić przed pościgiem władcy Czech, Wacławem II.  Następnie podziwiając przyrodę oraz krajobraz Ojcowskiego Parku Narodowego,  uczniowie przeszli przez Bramę Krakowską i udali się na zamek w Ojcowie. Obecnie znajdują się tylko ruiny tej budowli pochodzącej z   czasów panowanie króla Kazimierza Wielkiego.

         Niezapomniane wrażenia wywołała Maczuga Herkulesa.  Ta zbudowana z twardych wapieni skalistych maczuga skalna stoi na terasie skalnej o wysokości 12 metrów, a wysokość samej maczugi wynosi około 25 metrów.