• Dodano: 4 listopada 2013

  Wtorek 5 listopada
  Wszystkie klasy przygotowały i wspólnie zjadły zdrowe śniadanie w ramach akcji: Śniadanie daje moc

   

   

   

 • Dodano: 29 października 2013

  Oceń i doceń mój wkład
  Pamiętaj jednak, że i ciebie ktoś oceni.
  Nie zdobień i złoceń blask,
  tylko jak zostawić znak po sobie na Ziemi

                          Nieśmiertelność Abradab.

  Pragniemy podziękować Towarzystwu Przyjaciół Porąbki oraz Kapitule za wyróżnienie i przyznanie Szkole Porąbczanina Roku 2013. Od stu lat Szkoła stara się godnie reprezentować lokalną społeczność. Uczestniczymy i wspieramy dzieci i młodzież w trudzie nabywania nowych umiejętności, wiedzy i doświadczeń, prowadzimy cierpliwie cenne lekcje wychowania. Brązowa statuetka, przedstawiająca roztańczonego górala, będzie nam przypominać, że trzeba być w ciągłym ruchu, działać z zaangażowaniem dla wspólnego dobra, aby zostawić znak po sobie, ocalić od zapomnienia stuletnią historię i tradycje Szkoły. To nasze zadanie na przyszłość w naszym postępowaniu z uczniami, byśmy wszyscy mogli stawać się lepszymi ludźmi.

 • Dodano: 15 października 2013
 • Dodano: 6 października 2013
  • Sztafetowe biegi przełajowe
   etap gminny:
   I miejsce chłopcy i dziewczęta
   etap powiatowy:
   VI miejsce dziewczęta i chłopcy
  • Tenis stołowy: 
   na szczeblu gminnym:
   dziewczęta IV miejsce,
   chłopcy II miejsce
   na szczeblu powiatowym:
   chłopcy drużynowo – VII miejsce,
   a indywidualnie Krystian Wykręt – IX miejsce
  • Tenis stołowy, rozgrywki o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka:
   I miejsce – Krystian Wykręt,
   IV miejsce – Przemysław Wróbel
  • Piłka siatkowa:
   półfinał powiatowy
   dziewczęta II miejsce
   chłopcy I miejsce
   szczebel powiatowy – chłopcy III miejsce
  • Halowy Turniej Piłki Nożnej Allianz Gol 2005
   IV miejsce uczniowie klas IV
  • Mini piłka nożna
   Drużyna w składzie – Radosław Karcz, Szymon Karcz, Maksymilian Cepiga, Dawid Mreńca, Mateusz Lubański, Daniel Fabia, Sebastian Fabia, Krzysztof Mędrala, Konrad Jurczak zdobyli I miejsce w etapie powiatowym. Reprezentowali powiat bielski w etapie rejonowym i zajęli II miejsce (zostali pokonani jedynie przez drużynę ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bielsku-Białej
  • Mini piłka koszykowa chłopców
   I miejsce w gminie
   II miejsce w półfinale powiatowym
  • Mini piłka koszykowa dziewcząt:
   III miejsce w gminie
  • Rozgrywki w mini piłkę siatkową o Puchar Wójta Gminy Porąbka:
   II miejsce
  • Rozgrywki w mini piłkę koszykową o Puchar Wójta Gminy Porąbka:
   I miejsce
  • Mini piłka siatkowa – rozgrywki w Gilowicach:
   chłopcy i dziewczęta I miejsce
  • Mini piłka siatkowa – turniej „trójek” o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kętach:
   I  miejsce (Radosław Karcz, Krystian Wykręt, Szymon Karcz)
   II miejsce (Paweł Trembecki, Dawid Mreńca, Szymon Walusiak)
  • Gminny czwórbój lekkoatletyczny:
   I miejsce dziewczęta
   II miejsce chłopcy
  • Międzynarodowy Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Kęt:
   I miejsce Katarzyna Kliś, Łukasz Zakrzewski, Maksymilian Cepiga
   III miejsce Konrad Jurczak.
   Zespołowo szkoła zajęła II miejsce
 • Dodano: 6 października 2013
 • Dodano: 6 października 2013

   W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY BYŁ PROJEKT

  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

  Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

  Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez Gminę Porąbka.

  Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Uczestnikami Projektu byli uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

  Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Walusiak.

  Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Małgorzata Capiak  – zajęcia dla dzieci z trudnościami
   w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • mgr Bogusława Stańczak – zajęcia dla dzieci z trudnościami
   w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  • mgr Mirosława Wawak – zajęcia dla dzieci z trudnościami
   w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji

  • mgr Ewa Iskierka – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
   w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

  • mgr Krystyna Sordyl – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
   w tym dzieci szczególnie uzdolnionych
  • mgr Iwona Niedziela – zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

  W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III”  baza dydaktyczna szkoły została doposażona w nowoczesne pomoce, w tym tablicę interaktywną, odtwarzacze CD.

  Na zakończenie projektu, uczestnicy zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, uczyli się i bawili w Centrum Naukotechniki w Świnnej oraz w pojeździe kosmicznym Stowarzyszenia Polaris -OPP w Sopotni Wielkiej.

 • Dodano: 6 października 2013

   „Kompetentny uczeń”  – podsumowanie projektu – luty 2012

  W styczniu zakończony został projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą „Kompetentny uczeń”. W projekcie tym uczestniczyło 64 uczniów naszej szkoły. Realizowało go 4 trenerów szybkiego czytania, wyposażonych w wiadomości z zakresu nowoczesnych strategii nauki czytania, treningu pamięci i koncentracji uwagi. Spotkania odbywały się dla każdej grupy raz
  w tygodniu po dwie jednostki 45 minutowe. Na zajęciach była wykorzystywana edukacja wielokanałowa, co jest bardzo ważne w przypadku uczniów z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami jak również takich, którzy po prostu są kinestetykami. Dzięki tym treningom uczniowie poczuli większą pewność siebie, co przełożyło się na samoocenę warunkującą wiarę we własne możliwości. Celem zajęć było:

    pobudzanie neuronowych struktur odpowiedzialnych za czytanie przez stymulację
  w postaci „kąpieli słownej”,

    nabranie umiejętności uczenia się zgodnych ze sposobem pracy naszego mózgu,

    poszerzanie bazy reprezentacji słów zarówno znaczeniowej jak i ideowej,

  budowanie u uczniów pozytywnych przekonań na temat procesu uczenia się oraz przede wszystkim na temat samego siebie poprzez wzmacnianie postawy, że dam sobie radę w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji,

  budowanie u uczniów prawidłowych postaw społecznych takich jak umiejętność współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem, by móc osiągnąć wspólne cele,

  wzmacnianie u dzieci i młodzieży ciekawości otaczającego ich świata i rozbudzenie chęci odkrywania tajemnic jakie przed nimi stawia.

  Zajęciom towarzyszyła muzyka barokowa, która aktywizuje mózg oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie uczestników. Dzięki zakupionemu w ramach projektu sprzętowi laboratoryjnemu (razem z chemicznymi odczynnikami) udało się przeprowadzić z dziećmi wiele ciekawych  eksperymentów naukowych.  Przekazana dla potrzeb zajęć kamera pomogła w rejestracji najciekawszych chwil, a projektory i laptopy wspaniale urozmaicały tok warsztatów. Zakupione dla grup atrakcyjne podręczniki i książki zachęcały uczniów do  treningu czytania. Ciekawych doświadczeń dostarczył również e-learningowy panel treningowy, gdzie można było w dowolnym czasie nie tylko ćwiczyć techniki szybkiego uczenia się, ale i zmierzyć się z kolegami z grupy.

  Aby  dokonać zestawienia i oszacować wyniki dzieci, które wzięły udział w programie zostały opracowane i przeprowadzone testy: wstępny i końcowy. Interpretacji podlegała informacja wynikająca z porównania wyników tych testów w zakresie:

  I wiedza o świecie.

  II pisanie i czytanie.

  III wyrażanie myśli i opinii.

  IV człowiek i uczucia.

  Uzyskany w ten sposób wynik świadczy w większości przypadków o progresie w zakresie badanej tematyki: większa liczba i jakość posiadanych informacji, zaciekawienie tematyką, skuteczność narzędzi edukacyjnych i skuteczność pedagogicznego oddziaływania w realizacji tematu.  Zauważyć również można tendencję do pozytywnych zmian w myśleniu praktyczno-konceptualnym (budowanie związków i relacji ze środowiskiem zewnętrznym, radzenie sobie z doświadczeniami codziennymi), twórczo-syntetycznym (synteza nowych informacji, włączenie ich do systemu posiadanych danych), krytyczno-analitycznym (dobra pamięć, umiejętność logicznego działania
  i podejmowania decyzji, zdolności do analizy)  – w zależności od tego, jakiego typu myślenia dotyczył temat i sposób rozwiązania problemu. Im większy u dziecka nastąpił przyrost, tym znaczniejsza jest zmiana w liczbie i jakości posiadanych informacji, umiejętność korzystania
  z wiedzy i doświadczeń o świecie, poruszania się w środowisku języka pisanego, w czytaniu, pisaniu oraz większej pewności wiedzy w obszarze relacji z ludźmi, orientacji we własnych doznaniach
  i samoświadomości. Postęp nastąpił również w zakresie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji, motywacji i poczucia obowiązku.

  Realizacja projektu umożliwiła pełny rozwój osobowy uczniów, to oni stawali się stroną aktywną, umiejącą samodzielnie radzić sobie z nowymi problemami, potrafiącą korzystać
  z wiedzy, potrzebnej do ich rozwiązywania.  Sprzyjało to rozwojowi umiejętności i sprawności dzieci w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i moralnej. Ważne były wcześniejsze doświadczenia uczniów, uświadomienie tych doświadczeń i emocji jakie im towarzyszą. Zajęcia prowadzone były w miłej atmosferze, uczyły dyskusji i współpracy. W środowisku, w którym uczeń czuje się akceptowany, kiedy nie odczuwa lęku przed wyrażaniem swoich opinii, jest zachęcany do samodzielnego myślenia, staje się bardziej twórczy. Przebywając w życzliwych grupie osób poznaje uczucia i opinie innych,  rewiduje jednocześnie własne.

  We współczesnym świecie szkoła, która chce nadążyć za dynamicznymi zmianami
  i jednocześnie chce ułatwić uczniom wchodzenie w dorosłe życie, powinna szukać innowacyjnych pomysłów na wspieranie rozwoju ucznia w szkole, podążać za jego zainteresowaniami  i rozwijać pasje. Taką możliwość otwarła przed szkołami realizacja projektu „Kompetentny uczeń”.


    Luty 2011r.

  Właśnie rozpoczeła się w naszej szkole realizacja projektu, współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Kompetentny uczeń”, uczniowie zdobywają tajniki skutecznego uczenia się poprzez nowoczesne formy nauczania. Poznają nowe techniki pamięciowe: zakładki osobiste, rzymski pokój, łańcuch wyrazów. Próbują robić mapki myśli, bo wiedzą już, że ten nielinearny sposób na kolorowe notowanie jest o wiele skuteczniejszy niż żmudne pisanie tekstu linijka po linijce. Pracują – świetnie się bawiąc, przełamują opory przed czytaniem i zaczynają czytać szybciej
  z lepszym zrozumieniem niż do tej pory. Umiejętność szybkiego czytania wydaje się
  w dzisiejszych czasach być koniecznością. Lawinowy przyrost informacji  powoduje, że aby być na bieżąco powinniśmy czytać zdecydowanie szybciej niż nauczono nas w szkole. Przeciętne tempo czytania wynosi 200-250 słów na minutę, a przecież naturalnie możemy bez większego wysiłku czytać z tempem 500-800 słów na minutę i tego właśnie uczą się dzieci w ramach projektu „Kompetentny Uczeń”. By ćwiczenia nie były zbyt nudne mają  do dyspozycji panel e-learningowy gdzie w formie przyjaznej gry platformowej szlifują swoje umiejętności – rozszerzają pole widzenia, zwiększają tempo czytania, ćwiczą logiczne myślenie grając w kości,  rozwiązują łamigłówki i doskonalą pamięć.
  W czasie odgrywanych przez dzieci dram mogą przenosić się w magiczne miejsca, zobaczyć nowe planety, podróżować statkiem kosmicznym i wyczarowywać kulki mocy. Kondycję fizyczną zaś i koncentrację poprawiają ćwicząc astrokarate. Działania podejmowane w ramach projektu pobudzają wszystkie zmysły, własnoręcznie upieczone drożdżowe bułeczki pachną i smakują niebiańsko. Najwięcej emocji budzą jednak przeprowadzane na zajęciach eksperymenty: produkowanie perły boraksowej, hodowanie chemicznej roślinki, „wywoływanie” dżina z butelki, eksplozja wulkanu, zawieszenie czarodziejskiego pierścienia w powietrzu, przesyłanie tajnych wiadomości.Idea projektu opiera się na stwierdzeniu „Nauka przez zabawę” i tak właśnie nasze dzieci nabywają nowe wiadomości i umiejętności.     

 • Dodano: 6 października 2013

  WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH ROK SZKOLNY 2017/2018

  Poniedziałek

  5 lekcja

  Kółko matematyczne /wdżwr

  5b

  B. Gibas

  6 lekcja

  Kółko dekoratorskie

  5

  E. Iskierka

  6 lekcja

  Kółko j. angielskiego

  3

  I. Niedziela

  6 lekcja

  Kółko j. polskiego

  5a,b

  G. Janosz

  7 lekcja

  KlasMix

  1-7

  K. Sordyl

  Wtorek

  6 lekcja

  Kółko matematyczne /wdżwr

  5a

  B. Gibas

  6 lekcja

  Kółko polonistyczno-matematyczne

  3a

  A. Stanek

  6 lekcja

  Kółko przyrodnicze /co 2 tyg.

  4

  R. Bubała

  7 lekcja

  Kółko  przyrodnicze

  5-6

  R. Bubała

  Środa

  7 lekcja

  Kółko matematyczne

  6b

  B. Gibas

  Czwartek

  6 lekcja

  Kółko j. hiszpańskiego

  4

  I. Niedziela

  6 lekcja

  Kółko matematyczne

  4

  G. Sadlik

  7 lekcja

  Kółko matematyczne /wdżwr

  6a

  G. Sadlik

  Piątek

  7 lekcja

  Kółko j. polskiego

  6

  A. Zasada – Główka

  7 lekcja

  Kółko j. angielskiego

   

  J. Zątek

  Zajęcia organizowane we współpracy z UKS Millenium

  Piłka siatkowa p. Mirosław Walusiak

  poniedziałek   godz. 14.15-15.45  kl. 6–7 dziewczęta

  wtorek            godz. 14.15 – 15.45  kl. 5-7 chłopcy

  środa               godz. 14.15-15.45    kl. 5-7 dziewczęta i chłopcy

  piątek              godz. 13.30 – 15.00  kl. 4 i kl.5 dziewczęta

   

  Zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do gry w mini-piłkę siatkową p. Iwona Niedziela

  środa               godz. 12.30 – 13.15 kl.1-2

                           godz. 13.25 – 14.10 kl.3

   

  Tenis stołowy p. Wojciech Gąsiorek

  czwartek         godz. 14.15 – 15.30

   

  Sekcja turystyczna p. Ewa Iskierka

  informacje o wycieczkach ogłaszane będą uczniom na bieżąco i zamieszczane na stronie internetowej szkoły

   

  Zajęcia organizowane z inicjatywy rodziców i opłacane przez rodziców

  Karate

  Małopolski Klub Karate

  wtorek i piątek
  17.30 – 19.30

  Szkoła Językowa

  Face2Face

  wtorek
  12.30 – 14.10

  Gimnastyka Korekcyjna

  Luminis

   

 • Dodano: 6 października 2013

   

  Wyniki sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 2015/16

   

  Część I


  J. polski


  Matematyka

  Część II
  J. angielski

  Szkoła Podstawowa
  im. M.Kopernika w Porąbce

  67,13

  74,47

  59,47

  68,53

  Powiat bielski

  61,16

  69,42

  52,39

  71,60

  Województwo śląskie

  61,09

  69,47

  52,22

  71,49

  Kraj

  63,00

  71,00

  54,00

  71,00

         Do sprawdzianu przystąpiło 38 szóstoklasistów.

   

  Sprawdzian 2015r.

   

  Część I

  Część II

    

  J. polski

  Matematyka

  J. angielski

  Szkoła Podstawowa
  im. M.Kopernika w Porąbce

  74,89

  77,11

  72,63

  81,21

  Powiat bielski

  66,49

  72,38

  60,26

  70,70

  Województwo śląskie

  65,81

  72,42

  58,85

  78,28

   

  Sprawdzian 2014r.
  Szkolny wynik
  sprawdzianu po klasie VI: 26,34  (Klasa VIA: 26,04, Klasa VIB: 26,64)

   Średni wynik powiatu bielskiego 25,66:, województwa śląskiego  25,44, średnia krajowa .

  Porównanie wyników w poszczególnych standardach:

  Standard

  I

  CZYTANIE

  II

  PISANIE

  II

  ROZUMOWANIE

  IV

  KORZYSTANIE Z INFORMACJI

  V

  WYKORZYSTANIE WIEDZY
  W PRAKTYCE

  Wynik
  w r.szk. 2012/13

  76,20%

  79,20%

  57,7%

  62,20%

  43,80%

  Wynik
  w r.szk. 2013/14

  80,20%

  57,50%

  56,25%

  68,75%

  66,5%

   


   images


  Przedziały staninowe średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014

  Stanin

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  1

  najniższy

  7,9 – 17,0

  7,6 – 18,5

  8,8 – 19,7

  5,3 – 17,1

  4,8 – 17,8

  7-19,6

  2

  bardzo
  niski

  17,1 – 18,7

  18,6 – 20,3

  19,8 – 21,4

  17,2 – 18,8

  17,9 – 19,5

  19,7-21,4

  3

  niski

  18,8 – 20,0

  20,4 – 21,8

  21,5 – 22,8

  18,9 – 20,1

  19,6 – 21,1

  21,5-23

  4

  poniżej średni

  20,1 – 21,3

  21,9 – 23,2

  22,9 – 24,2

  20,2 – 21,4

  21,2 – 22,6

  23,1-24,5

  5

  średni

  21,4 – 22,7

  23,3 – 24,8

  24,3 – 25,6

  21,5 – 22,8

  22,7 – 24,3

  24,6-26

  6

  powyżej średni

  22,8 – 24,1

  24,9 – 26,2

  25,7 – 26,9

  22,9 – 24,2

  24,4 – 25,9

  26,1-27,5

  7

  wysoki

  24,2 – 25,6

  26,3 – 27,8

  27,0 – 28,4

  24,3 – 25,9

  26,0 – 27,7

  27,6-29,2

  8

  bardzo
  wysoki

  25,7 – 27,7

  27,9 – 9,9

  28,5 – 30,2

  26,0 – 28,0

  27,8 – 30,1

  29,3-31,3

  9

  najwyższy

  27,8 – 35,7

  30,0 – 37,7

  30,3 – 37,0

  28,1 – 36,2

  30,2 – 37,2

  31,4-37,7

  Średnie zdobytych punktów w latach 2002 – 2014

  rok

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Kraj

  29,42

  28,60

  25,55

  28,97

  25,30

  26,60

  25,80

  22,64

  24,56

  25,27

  22,75

  24,03

  25,82

  Szkoła

  29,67

  28,96

  24,39

  29,59

  24,84

  28,64

  28,67

  24,03

  25,41

  26,96

  25,00

  26,15

  26,34

 • Dodano: 11 września 2013

  Zapraszamy do oglądania naszych zdjęć:)

  kopernik kuba