• Dodano: 11 września 2013

  Zapraszamy do oglądania naszych zdjęć:)

  kopernik kuba

 • Dodano: 17 lipca 2013

  1. Czym są pliki “cookies”?

  Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

  2. Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy?

  a) Pliki “cookie” służące do analiz witryny,
  b) Pliki “cookie” pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

 • Dodano: 16 lipca 2013

  Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Porąbce. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. Szkoła może prowadzić oddział przedszkolny w związku z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 i 6-letnich.

  Uczniowie spełniają obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę zgodnie z ramowym planem nauczania lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane dla uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim.

  Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

  Większość uczniów szkoły pochodzi z centrum Porąbki, pozostali są dowożeni autobusem szkolnym z przysiółków: Wielka Puszcza, Kozubnik, Bukowiec

  Szkoła ma wysoki poziom nauczania, a jej absolwenci bez trudu kontynuują naukę w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. W sprawdzianie po szkole podstawowej, organizowanym przez OKE w Jaworznie, nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w gminie, porównywalne ze średnią krajową. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i biorą udział w kształceniu ustawicznym. W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

   Nasza baza to:

          Pomieszczenia do nauki wyposażone w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne.

          Sala gimnastyczna.

          Mała salka gimnastyczna.

          Biblioteka – centrum multimedialne.

          Pracownia internetowa.

          Gabinet pedagoga i psychologa.

          Sklepik spółdzielczości uczniowskiej.

          Gabinet pielęgniarski.

          Świetlica.

          Stołówka.

          Szatnia.

          Pokój nauczycielski.

          Kancelaria szkolna.

          Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

          Kompleks boisk rekreacyjno-sportowych ”Orlik”.