Dodano: 31 października 2023

Dnia 30 października 2023r. odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem wielu gości, które oficjalnie otworzyło powstałą w naszej szkole Zieloną Pracownię.
W pierwszej kolejności pani Dyrektor Małgorzata Walusiak powitała przybyłych gości i przybliżyła proces, w jakim uczestniczyła szkoła, by otrzymać dofinansowanie do Zielonej Pracowni, podziękowała również wszystkim zaangażowanym w powstawanie projektu na wszystkich jego etapach. Podczas uroczystości głos zabrali również Wójt Gminy Porąbka pan Paweł Zemanek, przedstawiciel Rady Gminy pani Eugenia Kula oraz przedstawiciel Dyrektorów pozostałych szkół z terenu Gminy pani Anna Kowalska.
W dalszej części został zaprezentowany program artystyczny. Rozpoczął go występ małej artystki Kai Błasiak, która zaśpiewała piosenkę „W Porąbce jest wesoło”. Następnie w świat ekologii wprowadzili gości uczniowie klasy 7 dzięki ekologicznej pantomimie pt. ”Ziemia” oraz szkolny zespół wokalny, który wykonał dwa utwory „Jesteśmy dziećmi ziemi” oraz „Pięknie żyć”. Zwieńczeniem części artystycznej był występ Oliwiera Pękali, który zagrał utwór Fryderyka Chopina.
Następnie zaproszono wszystkich gości do Zielonej Pracowni, gdzie każdy mógł na własne oczy obejrzeć nową ekopracownię. Z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia uczniowie pod kierunkiem pani Agnieszki Krzywdzińskiej wykonali pokaz eksperymentów i przeprowadzili krótki test wiedzy ekologicznej dla wszystkich przybyłych.
Szkolny projekt „W makro i mikroświecie Doliny Soły” został laureatem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu utworzono w szkole wymarzoną od dawna pracownię biologiczno – geograficzną. Koszt całkowity nowej ekopracowni wyniósł 60 000,00 zł, a całość środków pozyskano z WFOŚiGW.
Pracownię odnowiono i wyposażono w nowy laptop oraz nowoczesną kamerę mikroskopową. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, m.in.: mikroskopy, zestawy edukacyjne do prezentacji procesów, modele do przedstawiania zjawisk przyrodniczych, plansze dydaktyczne, biologiczno-geograficzne laboratorium Pasco, przyrządy do prowadzenia obserwacji i zajęć w terenie, stację pogody czy globusy szkolne.
Zielona Pracownia w SP nr 1 w Porąbce jest i będzie miejscem, gdzie prócz realizacji podstawy programowej z geografii, biologii czy chemii uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać wiedzę i nabywać nowe umiejętności.

Renata Bubała

FOTOGALERIA