Dodano: 15 stycznia 2020

Powoli  czas tegorocznego Adwentu dobiega końca. Podczas Rorat w naszym kościele z małych elementów puzzli dzieciaki przygotowują planszę – szopkę na Święta. Przychodząc z lampionami przypominają o świetle, które potrzebuje człowiek na drodze swego życia.

W poszczególne dni odkrywamy „Wielką tajemnicę wiary” – to znaczy tajemnicę Chrystusa we Mszy Świętej. Rozważamy więc  przychodzenie Pana Boga przez Jego Syna w tajemnicy Eucharystii, a zwłaszcza w obrzędach wstępnych i liturgii słowa: liturgiczne pozdrowienie celebransa, akt pokuty i spowiedź powszechna, znaki liturgiczne, hymn „Chwała na wysokości Bogu…”, czytania, psalm, śpiew przed Ewangelią i Ewangelia, wyznanie wiary i modlitwa wiernych. Myślę, że i dla dorosłych jest to też przypomnienie rozumienia Mszy Świętej.

Dziękuję serdecznie Rodzicom za zaangażowanie i pomoc dzieciom w uczestnictwie w Roratach, bo jest to jakże potrzebne dopełnienie szkolnych lekcji religii.

Dorota Gałuszka