Dodano: 26 stycznia 2022

MEiN ogłosił, że od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych, będą mieli zajęcia w formie zdalnej.  Zajęcia w naszej szkole będą organizowane według dotychczasowego planu lekcji, poprzez platformę Teams.

Uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Termin ferii zimowych dla woj. śląskiego nie został zmieniony – 14- 25 lutego.

Małgorzata Walusiak