Dodano: 30 września 2023

Niezwykle ważną inwestycją w tym roku była modernizacja kuchni szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na doposażenie i poprawę standardu  kuchni udało się pozyskać 100 tys. zł (w tym 20 tys. wkład własny UG Porąbka). W br. szkolna kuchnia wraz z zapleczem przeszła generalny remont. Dzięki dotacji w ramach  projektu MEiN “Posiłek w szkole i w domu”  pozyskano 100tys. zł na wymianę płytek, malowanie, zakup sprzętu i mebli.
W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia wynikły dodatkowe prace i koszty, które życzliwie wspierał organ prowadzący – Gmina Porąbka.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować Wójtom GP Pawłowi Zemankowi i Bogdanowi Wawakowi, za ogromne wsparcie w realizacji tej ważnej dla nas wszystkich inwestycji.