Dodano: 23 czerwca 2020

Zakończony rok szkolny był dla niektórych uczniów naszej szkoły czasem studiowania przez udział w projektach prowadzonych prze Fundację Uniwersytet Dzieci.Jak przystało na studentów w czasie swoich zajęć prowadzili osobiste indeksy, a za udział w zajęciach otrzymali certyfikaty;ale przede wszystkim uczyli się rozwijać swe kreatywne myślenie i działanie.

Kółko programowania z p. Ewą Iskierką

Projekt: Technologia z klasą. Jak porozumiewają się roboty?

Klasa II a z p. Haliną Sikorą

Projekt: Mali inżynierowie. Czym możemy podróżować?

Klasa VI a z p. Dorotą Gałuszką

Projekt: Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?

Czas zajęć każdego z projektów, to nie tylko zdobywanie wiedzy poprzez obejrzenie filmu, prelekcje nauczyciela, ale przede wszystkim mnóstwo pytań, dyskusji, ćwiczeń, kreatywności, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zdobywanie wiedzy przez doświadczenie. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, oraz zauważania swoich i kolegów umiejętności orazzdolności, które wykorzystywali w czasie realizacji projektu.

Opr. Dorota Gałuszka