Dodano: 13 marca 2024

Uczniowie z naszej szkoły biorą udział w drugiej edycji projektu „Młodzi Liderzy Profilaktyki” – adresowanego dla szkół gminy Porąbka, finansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki. W poniedziałek 11 marca przedstawiciele naszej społeczności wzięli udział w warsztatach dla młodzieży w Domu Kultury w Czańcu. Tematyka spotkania dotyczyła asertywności. W ramach projektu uczniowie z każdej szkół przygotowują własne projekty, które zaprezentują swoim szkolnym kolegom. Organizatorom akcji profilaktycznej serdecznie dziękujemy za wartościowe warsztaty, podczas których młodzi ludzie mają możliwość rozwijania i kształtowania swoich kompetencji społecznych oraz zdobywania umiejętności budowania relacji w świecie rzeczywistym!

Pedagog Renata Stachura