Dodano: 20 maja 2018
dzienrodziny

Międzynarodowy Dzień Rodzin 2018 to już od 25 lat okazja do podkreślenia roli rodziny i podnoszenia w społeczeństwach świadomości problemów, z jakimi boryka się typowa rodzina. Święto to ustanowione zostało przez ONZ 20 września 1993 roku i od tamtej pory, obchodzone jest przez kraje Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce i większości uznających je państw obchodzone jest zawsze 15 maja, jednak np. we Francji przypada 6 stycznia.

dzienrodziny
           
Już od paru lat, staramy się zwrócić uwagę społeczności szkolnej na istnienie tego święta, by zachęcić uczniów do zatrzymania się na chwilę, w ferworze codziennych zabaw i obowiązków, nad wartością jaką jest rodzina. W tym roku poza gazetką na korytarzu, wolontariusze przygotowali się do przeprowadzenia zajęć w klasach trzecich na temat rodziny.

            Celem zajęć było wspólne zastanowienie się nad tym, jak funkcjonuje współczesna rodzina, jak wyglądają panujące w niej wspólne relacje, jakie panują zasady, dlaczego pojawiają się konflikty. Przybliżone zostały uczniom pojęcia rodziny naturalnej i rodziny zastępczej. Następnie uczniowie mogli dowiedzieć się czym są Wioski Dziecięce i jaki jest cel oraz zakres ich działania. Później zaprezentowano dzieciom reportaż, w którym pokazane zostało jak funkcjonuje rodzina w Wiosce SOS. Po reportażu uczniowie zastanawiali się jakie warunki musza być spełnione by taka rodzina mogła dobrze funkcjonować. Następnie grupka uczniów z klasy, została zaproszona do odegrania scenki z przebiegu poranka w rodzinie SOS, gdzie 4-8 dzieci zajmuje się jedna mama zastępcza. Na koniec zajęć dzieciaki zostały zachęcone do refleksji nad własną rodziną, nad tym ile rodzice robią dla ich, nad tym czy one swoimi działaniami wspierają te starania rodziców oraz nad docenieniem tego, że mogą żyć i rozwijać się w swojej biologicznej rodzinie.

Zajęcia w klasach trzecich pod opieką pani Natalii Wierońskiej – Saternus i pani Ewy Czyż, przeprowadziły następujące wolontariuszki: Milena Honkisz, Katarzyna Sikora, Maja Waluś, Dominika Matejko, Aleksandra Stefaniak, wszystkie dziewczynki są uczennicami klasy IV a.

Czym jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’sVillages, obecnej w 135 krajach świata od ponad 65 lat.

Chcemy, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Nasze Stowarzyszenie pomaga dzieciom w Polsce i w Kamerunie.

Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii. Została założona dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej przez Hermanna Gmeinera. Zgodnie z ideą założyciela, opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.

Pomoc dzieciom w Polsce:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.

W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzimy Programy Umacniania Rodziny.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa. Szanujemy jego tożsamość oraz więzy rodzinne.