Dodano: 20 listopada 2021

„Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci są ludzie”.
Janusz Korczak


20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów tego święta.

Dzień ten w naszej szkole stał się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach. Z tej okazji podczas lekcji wychowawczych dzieci i młodzież zostały zapoznane z „Konwencją o Prawach Dziecka”. W klasach młodszych na podstawie prezentacji multimedialnej dzieci miały możliwość poznać prawa dzieci oraz wypowiedzieć się jak rozumuję dane prawo. Zmierzyły się również z łamigłówką, gdzie zakodowano hasło: „Każde dziecko powinno znać swoje prawa”. Podczas lekcji miały także okazję do rozmów o swoich obowiązkach. Uczniowie starszych klas w oparciu o prezentację multimedialną poznali sylwetkę „Starego Doktora” Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania małego człowieka, żądał równouprawnienia dziecka, prawa dziecka do szacunku, do poważnego traktowania jego spraw i przeżyć. Swoją wiedzę o Korczaku młodzież mogła sprawdzić podczas gry online „Milionerzy”. Na korytarzu głównym szkoły pojawiła się gazetka okolicznościowa dotycząca „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF”, przy której dzieci indywidualnie lub z wychowawcami mogli porozmawiać na ważne tematy. W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka został ogłoszony konkurs Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka. Wkrótce najciekawsze dwie prace wybrane na szkolnym etapie wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. Przy okazji tego święta przypominano uczniom o tym, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach gdzie łamane są ich prawa. Zwrócono uwagę na możliwość korzystania z Dziecięcych Telefonów Zaufania oraz korzystania ze wsparcia szkolnych specjalistów.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci (za: UNICEF).

szkolni pedagodzy
Renata Stachura
Monika Kuźma