Dodano: 14 marca 2024

Obchodzone 14 marca (według amerykańskiej tradycji zapisu – 3.14) święto liczby pi od 2019 roku jest także świętem królowej nauk – matematyki.

Liczba pi jest stałą matematyczną wyrażającą stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Fascynuje ludzkość już od czasów starożytności, a jako pierwszy jej właściwości i znaczenie w matematyce badał w III w. p.n.e. Archimedes, dlatego też bywa nazywana stałą Archimedesa. Swoje trzecie imię – ludolfina – zawdzięcza niemieckiemu matematykowi Ludolphowi van Ceulenowi, który w XVII wieku podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Od XVIII wieku znana jest jako π – od pierwszej litery greckiego słowa oznaczającego obwód. Jest jedyną liczbą, która ma swoje święto. Inspiruje naukowców i artystów, inspiruje nauczycieli i uczniów.

Uczniowie klasy 2b poznawali dziś historię Ludolfiny, tańczyli w rytmie hymnu Liczby Pi, tworzyli Pi-pomniki, gromadzili bank pi-wyrazów, rozwiązywali rebusy, kodowali, tworzyli negatywy, wyszukiwali swoja datę urodzin w licznie Pi, rysowali miasto Pi.

KS

Fotogaleria