Dodano: 9 października 2020

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek – działania koła naukowego Włącznik, działającego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

11 października to data Międzynarodowego Dnia Dziewcząt. Został on ustanowiony w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest przybliżenie praw dziewcząt oraz wyzwań, z którymi nieustannie się mierzą.
Większość dziewczynek już w pierwszych latach swojego życia spotyka się ze słowami krytyki, stereotypami oraz narzuconymi przez tradycję rolami. Wpływają one nie tylko na jej rozwój, ale też na komfort psychiczny i samoocenę. W dzisiejszych czasach mówi się wiele o prawach człowieka. Ważną rolę odgrywają słowa dotyczące praw dziewcząt i kobiet. To właśnie dzięki są możliwe  sprawiedliwość, równość i integracja w wielu sferach.
Istotne jest również skuteczne wsparcie dla dorastających dziewcząt. Dzięki poczuciu pewności siebie, odwadze mówienia oraz gotowości działania, już od najmłodszych lat są gotowe przyczyniać się do przekraczania granic i barier narzucanych przez stereotypy i wykluczenie.
Jako Koło Naukowe Włącznik, którego jednym z głównych celów jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym także dzieci, postanowiłyśmy również włączyć się w upowszechnianie tak ważnego dnia, jakim jest Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Zapraszamy zatem do włączenia się w nasze działania, które rozpoczną się 11 października o godzinie 10:45 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do dołączenia się do specjalnie przygotowanej grupy.

Dostęp pod adresem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM2MDM2MjktZDFiMy00N2FhLWJhODMtMWNmZWU2YTA5MGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2250258b35-aa6d-45b5-b9e6-9e020c660f5d%22%7d

Więcej TUTAJ