Dodano: 17 marca 2023

Dnia 17 marca 2023 r. przeprowadzono w Gminie Porąbka etap gminny VI edycji Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, którego celem jest poprawa świadomości uczniów szkół podstawowych, dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia oraz popularyzacja wiedzy i umiejętności praktycznych, w zakresie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia.
Do konkursu przystąpiły 3-osobowe drużyny składające się uczniowie klas 6-8 .

Konkurs obejmował 5 obszarów wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie:
1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
2. Zdrowe odżywianie;
3. Choroby cywilizacyjne;
4. Uzależnienia;
5. Promowanie aktywności fizycznej.

Nasza Super Drużyna w składzie: Justyna Kulig, Daria Szymalska i Zuzanna Weźranowska zdobyła w teście n17/20 pkt

.
Gratulacje dla dziewczyn i p. Reni Bubały??