Dodano: 24 marca 2021

W br. szkolnym 16 nauczycieli wzięło udział w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”,skierowanym do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wspiera MEN i Ministerstwo Cyfryzacji. Udział w projekcie umożliwia też realizowanie jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

W czasie szkoleń Lekcja Enter uczestnicy dowiedzieli się jak:

     wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów

     odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii

     korzystać z aktywizujących metod nauczania

     urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

     tworzyć własne treści cyfrowe.

Dzięki wprowadzaniu TIK na lekcji, efekty nauczania są osiągane szybciej i łatwiej. Wprowadzenie elementów gamifikacji nie tylko uatrakcyjnia lekcje, ale pozwala na szybsze zapamiętanie nowego materiału przez uczniów. Uczniowie praktycznie od urodzenia korzystają z nowych technologii i są tu ekspertami, ale dzięki wzajemnej inspiracji możemy stawać się dla siebie technologicznymi partnerami. Warto więc rozwijać własne kompetencje cyfrowe, ale i korzystać z doświadczenia uczniów, dbać o relacje, aby w naszej szkole powstał cyfrowy świat, świat świadomych użytkowników nowych technologii, świat ciekawych inspirujących lekcji. Oby był to dla nas wszystkich czas przygody – niesamowitej przygody.