Dodano: 30 listopada 2022
KLIK WAKELET

Wykorzystując pozyskany sprzęt w ramach programu Laboratorium Przyszłości w listopadzie uczniowie z klas młodszych dzięki pracy z photonami pisali i odgadywali litery, rozpoznawali i oznaczali zmianą koloru światła samogłoski i spółgłoski, odczytywali sylaby i wyrazy pojawiające się na drodze robota, kierowali robotem w celu pokonania toru przeszkód z wyzwaniami. Ponadto photony zostały wykorzystane na zajęciach z matematyki. Uczniowie dodawali i odejmowali w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, oraz mierzyli odcinki. Dzięki użyciu okularów VR uczniowie z klasy 1 budowali zdania na temat obrazów i poszerzali swoje słownictwo dotyczące pojęć pojęć przestrzennych i czasowych, opisywali historyczne miejsca w Polsce i Europie. Uczniowie z klas 4 i 6 mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach z edukatorem Mobilnego Laboratorium Przyszłości i dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania drukarki 3D. Natomiast dzięki wykorzystaniu aparatu fotograficznego udokumentowane zostały wycieczki uczniów z klas 4, 5, 6 i 7. W ramach Tygodnia Profilaktyki odbyło się szereg akcji i konkursów czy prelekcji, podczas których wykorzystano aparat fotograficzny. Na zajęciach wychowania fizycznego dokumentowano przebieg testu sprawnościowego za pomocą aparatu fotograficznego. Z okazji Dnia Misia wykonano zdjęcia szkolnych obchodów tego święta oraz nagrano krótkie filmiki w czasie przeprowadzania “Misiowej sondy korytarzowej”. Na lekcji geografii uczniowie z klas 8, korzystając z okularów VR, odbyli wirtualną wycieczkę po Czarnym Lądzie. Natomiast uczniowie z Ukrainy na dodatkowych zajęciach z języka polskiego, również przy użyciu okularów VR, odbyli podróż do średniowiecznego zamku, wzbogacając przy okazji znajomość związków frazeologicznych na temat rycerstwa.