Dodano: 24 maja 2023

Szkoła bierze udział w konkursie „Szkolna aktywność fizyczna” prowadzonym w ramach projektu „Szkolna aktywność fizyczna”. Organizatorem konkursu jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych.

Prezentujemy szkolną aktywność fizyczną uczniów podejmowaną w trakcie lekcji (ćwiczenia śródlekcyjne) oraz w trakcie przerwy (aktywna przerwa).

Anita Rodak