Dodano: 2 lutego 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Postaci bajkowe i filmowe – Bohaterowie bielskich kreskówek”. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w załącznikach. 

Proszę o dokładne przeczytanie regulaminu i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia.

Jeśli praca przesyłana będzie ze szkoły, proszę o dostarczenie jej do 16 lutego (wtorek). Można również przesłać pracę pocztą – ważne, aby dostarczona została do organizatora konkursu przed 21.02.2020r

Katarzyna Witkowska

Regulamin konkursu

Zgłoszenie