Cena obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2020/21 wynosi 3,50 zł. Kwota do zapłaty za dany miesiąc przekazywana jest uczniom (cena obiadu x ilość dni roboczych w miesiącu). Odliczenia za dni, w których uczeń był nieobecny dokonywane są w kolejnym miesiącu (niezgłoszone przez rodzica dzień wcześniej, pojedyncze nieobecności nie są odliczane).

Wpłat dokonuje się  na konto o nr: 62 8124 0009 2001 0026 9553 0003.