Dodano: 5 października 2022

Po raz pierwszy w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjno –Społeczny ,,Każdy inny – wszyscy równi”. Celem projektu jest rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 

29.09.2022r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z alfabetem migowym oraz podstawowymi zwrotami w tym języku. Dzieci w trakcie zajęć obejrzały film pt. ,,Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego”, a także ,,Podstawowe zwroty, pierwszy kontakt”. Przy pomocy uczniów uczęszczających na Wolontariat, powstała gazetka szkolna związana z obchodami tego dnia. Działania miały na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi, którzy żyją obok nas, a komunikują się w odmienny sposób. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w zaproponowane zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyli. 

Anna Kajor

Fotogaleria