UKS "Millenium" zasady działania

Data wpisu: .

W dniu 18 grudnia 2015r. na zebraniu Parafialnego Klubu Sportowego „Millenium” podjęto decyzję o przekształceniu Klubu na Uczniowski Klub Sportowy „Millenium” z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, ul. Krakowska 4.

Aktualnie zarząd Klubu działa w składzie:
prezes: Barbara Krasoń
wiceprezes: Mirosław Walusiak
księgowa: Jadwiga Krysta
członkowie: Agnieszka Sopiak, Mirella Jura

Obecnie klub liczy 194 dzieci. Uczniowie mogą zostać jego członkami po wypełnieniu deklaracji i wpłacie 20zł/rok (po10zł na każde półrocze)

Klub można wspierać wpłatami na konto UKS Millenium. Bank Spółdzielczy w Porąbce, konto nr 50 8124 0009 2001 0022 7856 0005.

Nasze główne cele to:
- poprawianie sprawności fizycznej i stanu zdrowia przez udział w treningach i zawodach,
- przeciwdziałanie ograniczeniom aktywności ruchowej,
- nauka zdrowego stylu życia opartego na systematycznej aktywności fizycznej,
- ukazywanie możliwości pożytecznego spędzenia wolnego czasu bez komputera i telewizji,
- integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę,
- poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, ograniczenia tendencji do siedzącego trybu życia, a w konsekwencji zmniejszenia liczby osób z nadwagą i otyłością, zmniejszenia liczby zjawisk patologicznych oraz agresji wśród młodzieży,
- sportowe współzawodnictwo w czasie turniejów w myśl zasady fair play,
- opanowanie i przestrzeganie przez uczniów podstawowych zasad BHP w czasie zajęć sportowych.

 

Działalność Klubu wspierają również sympatycy i pracownicy naszej szkoły:

 • p. dyrektor Małgorzata Walusiak
 • p. Mirosław Walusiak - sekcja siatkówki klasy starsze
 • p. Wojciech Gąsiorek - sekcja tenisa stołowego
 • p. Iwona Niedziela - sekcja siatkówki klasy młodsze
 • p. Ewa Iskierka - sekcja turystyczna
 • p. Zdzisław Wawak
 • p. Małgorzata Capiak
 • p. Joanna Zątek
 • p. Bogusława Stańczak
 • p. Anna Zasada – Główka
 • p. Anna Stanek
 • p. Eugenia Kula
 • p. Renata Bubała

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy!