Rada Rodziców

Data wpisu: .

W dniu 25.09.2019 r. wybrane zostało prezydium  Rady Rodziców w składzie:

- przewodnicząca: pani Monika Badowska
- zastępca przewodniczącej: pan Marcin Kozieł
- sekretarz: pani Ewelina Fabia-Pardela
- skarbnik: pani Katarzyna Wojtyła-Biłek 
- członkowie: pan Robert Błasiak, pani Karina Budnypani. pani Agnieszka Dyl, pani Monika Iskierka - Mreńca, pani Bogusława Jurczak, pani Katarzyna Kos, pani Monika Lach, pani Katarzyna Ryłko, pani Dorota Syga, pani Agnieszka Parcia.
- k
omisja Rewizyjna: pani Agnieszka Weźranowska, pani Monika Janik.


Rada  Rodziców ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2019-2020:
 - 1 dziecko: 40 zł
- 2 dzieci i więcej: 50 zł.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych
lub przelewem na konto Rady Rodziców:
BS PORĄBKA 46 8124 0009 2001 0005 5808 0001