Rada Rodziców

Data wpisu: .

W dniu 25.09.2018 r. wybrane zostało prezydium  Rady Rodziców w składzie:
·       przewodnicząca: pani Agnieszka Sopiak
·       zastępca przewodniczącej: pani Monika Badowska
·       sekretarz: pani Monika Zając 
·         skarbnik: pani Katarzyna Wojtyła-Biłek
 
członkowie:
pan Robert Błasiak
pani Karina Budny
pan Andrzej Gałuszka
pani Monika Iskierka - Mreńca
pani Bogusława Jurczak
pani Katarzyna Kos
pan Marcin Kozieł
pani Monika Lach
pani Jadwiga Krysta
pani Agnieszka Parcia
 
 

Komisja Rewizyjna: p. Agnieszka Weźranowska, p. Agnieszka Dyl, p. Marta Prochot, p. Celina Martyniak


Rada  Rodziców ustaliła wysokość składek na rok szkolny 2018-2019:
 - 1 dziecko: 40 zł
- 2 dzieci i więcej: 50 zł.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych
lub przelewem na konto Rady Rodziców:
BS PORĄBKA 46 8124 0009 2001 0005 5808 0001