Pedagog

Data wpisu: .

PEDAGOG – mgr Renata Stachura

PN
11:20 – 14:20

WT
11:20 – 14:20

ŚR
11:25 – 14:30

CZW
11:00 – 14:30

PT
11:00-14:00