Osiągnięcia

Nasi uczniowie osiagają wysoki wynik sprawdzianu. Zdobywają nagrody w konkursach wiedzowych i artystycznych. Znajdują sie na wysokich miejscach w rywalizacji sportowej.