Ubezpieczenie

Data wpisu: .

UBEZPIECZENIE
 
Rada Rodziców wybrała ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk obejmującą Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Szkolnej. InterRisk obejmuje ochroną swoich podopiecznych przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
 
Suma ubezpieczenia:                                                17.000 zł
Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu:                       170 zł
 
Składka: 42 zł
 
Składka płatna u wychowawcy klasy do 25.09.2020 r.
 

W tym roku zakres ubezpieczenia został rozszerzony o ryzyka:

 

1) Assistance EDU - obejmuje m.in.

     

* pomoc medyczną (wizyta lekarza, pielęgniarki, dostawa leków, transport

medyczny itp.)

       

* indywidualne korepetycje

     

* pomoc rehabilitacyjną

       

* pomoc informatyczną

       

2) rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych: bąblownicy,

toksoplazmozy, wścieklizny

     

3) wystąpienie zatrucia pokarmowego

     

4) zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu

słuchowego uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie

placówki oświatowej

       

5) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie

placówki oświatowej

       

6) podwojenie wysokości świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego

sepsy

       

7) świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NW płatne już od pierwszego dnia

pobytu w szpitalu przy min. trzydniowym pobycie

   

8) podwojenie wysokości świadczenia z tytułu pokąsania i ukąszenia

 
 
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, wtedy w razie wypadku rodzic traci prawo do ubiegania się o odszkodowanie.