Ubezpieczenie

Data wpisu: .

UBEZPIECZENIE
 
Rada Rodziców wybrała ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń InterRisk obejmującą Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Szkolnej. InterRisk obejmuje ochroną swoich podopiecznych przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.
 
Suma ubezpieczenia:                                                17.000 zł
Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu:                       170 zł
 
Składka: 36 zł
 
Składka płatna u wychowawcy klasy do 27.09.2019 r.
 
 
 
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, wtedy w razie wypadku rodzic traci prawo do ubiegania się o odszkodowanie.