Rekrutacja

Data wpisu: .

Nabór do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny  2019 / 2020. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w terminie od 4 do 27 marca 2019 roku. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony http://bip.spporabka.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5584&ident=2985

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka oraz oświadczenie o udziale ucznia w zajęciach religii i/lub etyki.