Kalendarz roku szkolnego 18/19

Data wpisu: .

 

 Plan

Termin

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zebranie organizacyjne rodziców wszystkich klas

20 września 2018r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018r.

Konsultacje indywidualne dla rodziców

13 grudnia 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018r.

Koniec pierwszego semestru nauki

18 stycznia 2018r.

Zebranie rodziców po I półroczu nauki.

24 stycznia 2019r.

Ferie zimowe

11  24 lutego 2019r.

Rekolekcje wielkopostne

1-3 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty, Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7

15  17 kwietnia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18  23 kwietnia 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

29  30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

Konsultacje indywidualne dla rodziców

16 maja 2019r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 czerwca 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.