Akcje szkolne

Data wpisu: .

Serce dla serca...

 

Celem tego przedsięwzięcia  jest nie tylko zbieranie rzeczy wymienionych w ramach akcji, ale przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, niesienie pomocy innym oraz dbanie o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

 

 Zapraszamy wszystkich uczniów i sympatyków do udziału w szkolnych akcjach. Większość z nich to akcje prowadzone przez opiekuna szkolnego centrum multimedialnego - p. Mirellę Jura wraz z kołem bibliofila.

cały rok trwa zbiórka:

  • nakrętek(dla dzieci niepełnosprawnych)
  • baterii (ogólnopolski program zbiórki zużytych baterii, by nie trafiały one na wysypiska śmieci, ale zostały przekazane  do odzysku i unieszkodliwienia)
  • telefonów komórkowych  - dla Afryki
  • okularów - dla Afryki
  • ksiązek - do biblioteki szkolnej
  • kluczy - dla Kliniki Budzik w ramach Fundacji "A kogo"

Wszystkie, wyżej wymienione przedmioty przynosimy przez cały rok do biblioteki szkolnej w osobno zapakowanych woreczkach, opatrzonych karteczką z imieniem i nazwiskiem dziecka lub dzieci (jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo).

Podsumowanie akcji odbędzie się na wiosnę podczas Szkolnego Święta Ziemi. Wówczas uczniowie otrzymają pochwały do dziennika (każdy uczeń za każdą akcję, w której wziął udział niezależnie od ilości przyniesionych rzeczy), dyplomy i "kwiaty dobroci" (uczniowie, którzy przynieśli najwięcej w poszczególnych akcjach), symboliczne upominki (uczniowie, którzy wzięli udział w poszczególnych akcjach wyłonieni drogą losowania). Aby otrzymać tytuł Super Przyjaciela Biblioteki trzeba wziąć udział w pięciu z sześciu akcji (pochwała, dyplom i niespodzianka). Klasa najbardziej zaangażowana w akcje otrzyma słodkości.


 Zapraszamy do zbiórki makulatury przez cały rok.


 "Pomóżmy innym uczyć się"

W październiku, jak co roku akcja zbiórki pieniędzy na edukację dzieci w Afryce. W bibliotece wystawiona jest skarbonka, do której można wrzucać datki. To od Was zależy, ilu dzieciom uda nam się opłacić naukę w szkole. Zapraszamy do udziału w tej akcji serc.


"Szlachetna paczka" - akcję prowadzi w grudniu koło wolontariatu.