Dodano: 21 czerwca 2022

W minionym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 1b i 3a wzięli udział w „Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja”. Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w nich wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. 

Projekt podzielony został na następujące moduły: Kraina Kreatywności, Kraina Wyobraźni, Kraina Mocy Słów, Kraina Empatii oraz Kraina Odwagi. Podczas pracy z projektem uczniowie pogłębiali swoją kreatywność poprzez wykonywanie różnego rodzaju prac plastyczno – technicznych jak i wykonywanie zaproponowanych przez organizatorów kart pracy. Kolejnym etapem była Kraina Wyobraźni. Uczniowie podczas zajęć mieli możliwość nie tylko pobudzić do pracy swoją wyobraźnię ale także doskonalić umiejętności kodowania. Zarówno samodzielnego kodowania obrazka jak i odkodowywania innych. Kontynuując zadania zaproponowane przez organizatorów projektu, dzieci zmierzyły się z wyzwaniem Słów. Wspólnymi siłami stworzyli drzewo, które na swych liściach miało zapisane ważne słowa w życiu każdego z nas. Kolejny moduł projektu sprawił, że dzieci zaczęły dostrzegać pozytywne aspekty otaczającego ich życia. Być wdzięcznym nie tylko za prezenty ale także za słońce, dobre słowo, zrozumienie, bezinteresowną pomoc, itp. Wszystko to umieszczali na kartkach i wrzucali do słoika, który końcem tygodnia wspólnie sprawdzaliśmy. Ostatni etap zwrócił naszą uwagę na to jak ważne jest bycie odważnym. Nie lękanie się pokazania zarówno swoich emocji jak i mówienia o nich. Prezentowania na forum swojego zdania a także bronienia go. Prezentacji swojej inności i staranie się zrozumieć iż „inny” nie znaczy gorszy, a wyjątkowy. Projekt oferował dużą różnorodność zadań, dopasowaną do możliwości klasy.

Anita Rodak