Dodano: 10 października 2023

10 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce, odbył się trzeci z czterech eventów ekologicznych jakie zaplanowano w każdej z miejscowości naszej gminy.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, skoncentrowanej wokół trzech kluczowych obszarów: segregacji odpadów, ochrony powietrza oraz ochrony wód, w celu promowania odpowiedzialnych postaw i zachowań mających bezpośredni wpływ na poprawę stanu środowiska w tych obszarach. Formy edukacyjne projektu mają postać warsztatów dydaktycznych, stoisk, a także składają się z części rozrywkowej (konkursy i quizy).

Projekt jest dofinansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Źródło https://www.facebook.com/spporabka/

FOTOGALERIA