Dodano: 6 marca 2024

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o różnorodności językowej na świecie, a jednocześnie podkreśla wartość języka w rozwoju dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest ochrona języków ojczystych oraz dbanie o języki zagrożone i ginące. Uczniowie klasy 2 a tego dnia recytowali wybrane przez siebie wiersze polskich autorów m.in. W. Chotomskiej, J. Brzechwy, J. Tuwima i innych. Na matematyce odkodowywali wyrazy, natomiast na przyrodzie utrwalali kolejność alfabetu zapisując do każdej litery wybrane przez siebie zwierzę bądź roślinę. Podczas lekcji wychowania fizycznego, korzystając z ładnej pogody szukali w najbliższym otoczeniu rzeczy na wylosowaną literę.