Dodano: 25 listopada 2023

23 listopada 2023r. w naszej szkole gościł pan Piotr Rychły – specjalista i autor wielu publikacji z zakresu wirtualnej rzeczywistości, która z każdej strony otacza dzieci i młodzież. Wizyta naszego gościa związana była z obchodami w naszej placówce Szkolnego Tygodnia Profilaktyki oraz z pogłębiającymi się problemami i zagrożeniami, jakie niesie  internet.  Spotkania z pedagogiem odbyły się w klasach V – VIII. Pan Piotr Rychły starał się uświadomić dzieciom, jak niebezpieczne dla zdrowia (zarówno psychicznego jak i fizycznego) jest wielogodzinne korzystanie ze smartfonów, komputerów i wszelkiego rodzaju nośników multimedialnych. Zaznaczył, że korzystanie z gier komputerowych może być bardzo przydatne młodemu człowiekowi, ponieważ rozwija wyobraźnię, zaznaczając jednak przy tym, że treści muszą być dopasowane do wieku, a czas korzystania z tych urządzeń ściśle kontrolowany. W innym wypadku można się bardzo szybko uzależnić. Zwrócił również uwagę na to, że wiele gier zawiera w swej treści przejawy agresji, co staje się wzorcem zachowań dla dzieci i młodzieży. Uświadomił również uczniom, jak ważny jest dla organizmu ludzkiego sen, w czasie którego mózg ma czas na zregenerowanie. Zaznaczył, że przed snem powinno się przynajmniej 2 godziny nie korzystać ze smartfonu, aby nadmiar informacji nie spowodował, że człowiek kładzie się do łóżka, a mózg jeszcze nie, bo przetwarza dane i nie odpoczywa. Podsumowując przeprowadzone zajęcia można wysunąć wniosek, że zdobycze techniki są dla ludzi bardzo wartościowe, ale należy z rozsądkiem i ostrożnością z nich korzystać, aby przyniosły korzyść, a nie problemy. 
Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Rychłemu za obecność w naszej szkole i podzielenie się swoją wiedzą.  

Pedagodzy

Fotogaleria