Dodano: 20 września 2023

18 września podczas spotkania dla rodziców gościliśmy w naszej szkole Pana Piotra Rychłego – trenera i pedagoga resocjalizacyjnego. Tym razem Pan Piotr przeprowadził szkolenie na  temat: „Dzieci i młodzież w pocovidowej rzeczywistości wirtualnej”. Na początku prowadzący skupił się na kierunkowych zagrożeniach po izolacji covidowej tj. bardzo silne obniżenie motywacji do życia, działania i aktywności, problemy natury depresyjnej, problemy z emocjami spowodowane nawarstwianiem zbyt dużej ilości bodźców, zaburzenia snu, rytmu dobowego, ucieczka w świat wirtualny. Następnie zwrócił uwagę na gwałtownie narastający problem uzależnienia dzieci i młodzieży od przestrzeni wirtualnej poprzez telefony komórkowe, smartfony, tablety i komputery oraz związane z tym zmiany w sferze fizycznej i psychicznej młodych ludzi. Prowadzący uświadomił zebranym,  jakie zagrożenia czyhają na ich dzieci w sieci i jak można się przed nimi chronić . Zwrócił uwagę, w jaki sposób niebezpieczne gry, często nieodpowiednie do wieku dziecka,  zjawiska m.in.  cyberbullying, internetowe „challenge”, oglądanie agresywnych nagrań wpływają nie tylko na osobowość i funkcjonowanie dziecka, ale stanowią realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Na koniec spotkania Pan Piotr Rychły dokładnie omówił kierunki redukcji omawianych zagrożeń. Podkreślił rolę rodziny w wychowaniu dziecka, znaczenie budowania, tworzenia i pielęgnowania więzi emocjonalnych rodziców – dzieci,  wspólnego rozwiązywaniu problemów i przeżywania radości w celu budowania wzajemnego zaufania.  Zwrócił uwagę na konieczność ustalania domowych zasad korzystania z urządzeń cyfrowych oraz kontrolowania dostępu do niebezpiecznych treści i kontroli rodzicielskiej. Panu Piotrowi bardzo dziękujemy za profesjonalne szkolenie, a przybyłym rodzicom za udział w spotkaniu.

 Renata Stachura