Dodano: 13 stycznia 2023

12 stycznia 2023r. podczas spotkania podsumowującego pierwszy semestr gościliśmy w naszej szkole p. Piotra Rychłego – trenera i pedagoga resocjalizacyjnego, który przeprowadził szkolenie dla rodziców pt. „Dzieci i młodzież w covidowo-wirtualnej rzeczywistości”. W pierwszej części prelekcji nasz gość omówił temat dotyczący zagrożeń społecznych stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne. Ponadto przedstawił kwestie zagrożeń wychowawczych, zdrowotnych i moralnych czyhających w cyberprzestrzeni. Zwrócił uwagę, w jaki sposób niebezpieczne gry, często nieodpowiednie do wieku dziecka,  zjawiska m.in.  cyberbullying, internetowe „challenge”, oglądanie agresywnych nagrań wpływają nie tylko na osobowość i funkcjonowanie dziecka, ale stanowią realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Pan Piotr uświadomił zebranym, jakie zagrożenia czyhają na ich dzieci w sieci i w jaki sposób można się przed nimi chronić. Podczas drugiej część wykładu specjalista przypomniał słuchaczom istotę roli rodziny w wychowaniu dziecka. Prowadzący podkreślił, że dziecko wynosi z domupodstawowe kompetencje psychospołeczne, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu psychicznemu. Zwrócił uwagę na ważność budowania pozytywnych relacji rodzic – dziecko, prowadzenie dialogu z dziećmi, wyznaczanie dzieciom granic i konieczności ustalania domowych zasad, w tym związanych z korzystaniem z urządzeń cyfrowych. Podkreślił również słuchaczom, że to rodzice są pierwszymi osobami, które mogą dostrzec zmiany nastroju lub zachowania, przez co zareagować, a w razie konieczności znaleźć właściwą pomoc dla swojego dziecka.