STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH TO dokument stanowiący zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed różnymi formami przemocy oraz tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowisko w szkole. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) nasza Szkoła ustanowiła i prowadziła w życie Standardy Ochrony Małoletnich.

Informujemy, że dokument w wersji elektronicznej zamieszczony jest poniżej, natomiast w formie papierowej dostępny jest w sekretariacie szkoły. Wersja skrócona dla dzieci znajduje się na gazetce, na szkolnym korytarzu.