Dodano: 28 marca 2023

23 i 28 marca uczniowie klas 5 i 6 wzięli udział w warsztatach pt.: „Debata”. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  Cele szczegółowe programu to wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych, klasyfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych. Trzy godzinne zajęcia, w każdej klasie poprowadził trener Pan Bogdan. Warsztaty miały charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie”. „Debata” była prowadzona z wykorzystaniem metod interaktywnych. Uczniowie wzięli udział w sondażu, który miał na celu modyfikowanie przekonań na temat picia alkoholu. Metodą burzy mózgów rozwiązywali problem na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu – aktywność ta miała na celu zmianę stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem.  Podczas pracy  grupowej młodzież pracowała nad tym, co ją może chronić przed podjęciem ryzykownych zachowań związanych z piciem alkoholu. Przy wykorzystaniu prostych scenek dramowych ilustrowali negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu. Na zakończenie spotkania prowadzący zaprezentował osobiste świadectwo jako dorosłego abstynenta.  Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki.

Renata Stachura