Dodano: 19 maja 2022

W ramach realizowanego przez szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 19 maja br. odbyło się spotkanie dla rodziców na temat „Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży”. Pedagog – p. Monika Kuźma, wskazała niezliczone korzyści płynące z czytania dzieciom książek oraz zależność jaka występuje między rodzicami obcującymi na co dzień z książką w ręku, a zamiłowaniem ich dzieci do książek w późniejszym okresie rozwoju. Z wykładu można się było również dowiedzieć, jak rozwija się mózg w pierwszych latach życia i dlaczego właśnie wtedy powinno się zakorzeniać w dziecku miłość do książek. Następnie  pani Halina Kulig powiedziała kilka słów o napisanej przez siebie książce „Niewidzialne dzieci” podkreślając, że literatura może mieć również charakter profilaktyczno- terapeutyczny. Czytając dzieciom uwrażliwiamy je na piękno otaczającego świata i pokazujemy, jak rozwiązywać różne problemy. Dzieci, którym czytamy są bardziej tolerancyjne. Nie chrońmy naszych dzieci przed książką, chrońmy je przed brakiem empatii czytając im każdego dnia.