Dodano: 23 października 2019

Gmina Porąbka realizuje projekt „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”. W ramach działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych projektu odbywają się zajęcia warsztatowe dla  uczniów szkół podstawowych.
►9 września w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika warsztaty poruszyły tematykę gleby, obiegu wody w przyrodzie, alternatywnych źródeł energii i segregacji śmieci.

W ramach projektu realizowane były  także pikniki ekologiczne na placach powstałych do edukacji ekologicznej z wykorzystaniem sezonowych centrów edukacji ekologicznej.
Całodzienne pikniki integrujące wszystkie grupy odbiorców, zarówno mieszkańców, jak i turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży maiały charakter edukacji przez zabawę, stymulowały aktywność twórczą, obejmowały ćwiczenia i ekologiczne zabawy praktyczne, konkursy, zajęcia zachęcające do współpracy w ramach wykonywanych zadań.