Dodano: 21 czerwca 2022

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy w naszej szkole realizowany był program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej pod nazwą ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Jest on adresowany do uczniów w wieku 8 – 12 lat. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i  brały w nich udział chętne dzieci z klas trzecich. Oprócz tego program ten był realizowany podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach czwartych i piątych. Podczas spotkań wspólnie z uczniami: wykonaliśmy Apteczkę skarbów czyli pudełko, które dzieci samodzielnie zrobiły, ozdobiły i do którego stopniowo wkładały rozmaite rzeczy, jakie mogą być pomocne, by złagodzić stres, ból, przykrości czy zranienia emocjonalne oraz wzmocnić i utrwalić to, co w nas i w naszym życiu jest skarbem; uczyliśmy się pozytywnego myślenia i budowania postawy optymizmu oraz określania czym jest przyjaźń i jaką rolę odgrywa w naszym życiu; przekonaliśmy się, że każdy z nas jest kreatywny i posiada talenty, a dzięki wytrwałości jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel; poszerzyliśmy wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na nasze dobre samopoczucie; dowiedzieliśmy się jak ważna w naszym życiu jest szczerość, wdzięczność i życzliwość. Nie zabrakło również zabaw, które pozwoliły lepiej poznać samego siebie oraz swoich rówieśników. Dziękuję wszystkim za udział w zajęciach.   

Ania Kajor 

Fotogaleria